Chọn trang

Câu Chuyện của Soulcraft

 

Điều gì khiến tôi bắt đầu?

Tôi bắt đầu với hành trình tìm kiếm lại chính mình, khi tôi dần nhận diện rõ hơn về chính mình, dòng chảy tự nhiên của sự sáng tạo được thu hút đến với tôi. Và trang sức đã chọn tôi trên hành trình này.

Từ một người từng rất ngại đeo trang sức, tôi trở thành một người xem trang sức như một phần của đời sống. Đeo trang sức giúp tôi bộc lộ được bản thân và gần hơn với cái biết từ câu hỏi mình là ai.

Cũng đã không dễ dàng để tìm thấy những trang sức mà tôi yêu thích nhưng đó lại là khởi nguyên để Soulcraft ra đời.

Tôi bắt đầu làm với niềm yêu thích cho chính mình, và sau đó là chia sẻ đến những linh hồn đồng nhịp khác. Và ngạc nhiên thay, tôi đã được nối kết với nhiều khách hàng và bạn bè, những người đang trên hành trình hiểu chính mình và họ lựa chọn trang sức là một phần tạo nên tiếng nói đó.

Những sản phẩm tại Soulcraft phần lớn là những sản phẩm duy nhất, độc lập - unique. Cũng để lan toả một thông điệp về sự hợp nhất nhưng riêng biệt của mỗi chúng ta. Mỗi người là một món quà, chúng ta đều đặc biệt và duy nhất.